Tvorba www stránek (webových stránek) Nabízím Vám realizaci www stránek od grafického návrhu až po naplnění obsahem

Tvorba webových (www) stránek. Stránky snadno editujete v prostředí redakčního systému. Před publikací změn si úpravy nejdříve prohlédnete a potom teprve publikujete pro veřejnost. Intuitivní ovládání a přístup z libovolného pc s internetem.

Každá firma nebo podnikatel se v dnešní době neobejdou bez reklamy a reklama formou webových stránek (internetových prezentací) může být velmi účinná. Internet je v dnešní době přístupný široké veřejnosti a když člověk potřebuje informace hledá je často právě zde. Kvalitně vytvořené stránky po stránce technické ale i obsahové zajistí přísun návštěvníků, kteří hledají služby či produkty, které nabízíte právě Vy.

Tvorba stránek a jejich správa

Stránky běží na serveru caria.cz  a uživatel si jejich obsah snadno edituje v redakčním systému. Máte možnost si jednoduše měnit obsah článků, vkládat si novinky atd. Tzv. moduly, které jsou k dispozici, najdete v sekci ceník. Můžete si určit, které moduly jsou pro Vás zajímavé a přínosné a podle toho provedeme návrh toho, jak by měly Vaše stránky vypada. 

Pokud se rozhodnete pro stránky ode mne, proběhne realizace následovně:

Průběh tvorby www stránek:

1.Sepsání zadání a požadavků
Nejdříve si ujasníme co od prezentace očekáváte, jakou máte představu o funkčnosti grafice rozsahu. Sepíšeme základní moduly a funkčnost.
2.Cenový odhad
Na základě analýzy  zadání a požadavků určím konečnou cenu za kterou realizuji zakázku.
3.Grafický návrh
Grafik vytvoří grafickou podobu, kterou nejprve doladíme a až bude grafika dle Vašich požadavků, teprve potom budu realizovat HTML provedení.
4.Technická realizace
Vytvořím XHTML masku a zprovozním moduly na kterých jsme se dohodli. (bod 1) a vystavím prezentaci na dočasné doméně. Stránky projdete a pořešíme případně připomínky a prezentaci doladíme.
5.Předání práce a odměna za provedenou práci
Stránky budou spuštěny na ostré doméně. Získáte přístupové údaje do správy ( případně provedeme zaškolení do používámí Redačkního systému a modulů).
Vyrováme se za provedenou práci.

Samotnou realizací ovšem práce nekončí. Velmi doporučuji, abyste se aktivně věnovali obsahu stránek a tím si získali návštěvníky. Obsahy stránek se indexují do různých vyhledávačů a katalogů a podle toho jaký obsah nabízíte a jaký potenciální návštěvník hledá, se buď vrací Vaše stránky na předních místech ve vyhledávačích nebo ne. Je vhodné mít pro možnost monitorování přístupů některou z možných statistik.

Vytisknout stránku